Tweede brief van advocaat

AANGETEKEND

Vrijdag 13 augustus 2010

Geachte Heer,

Ik stel vast dat u inmiddels de betreffende blog ontoegankelijk heeft gemaakt.

Dit is een stap in de goede richting, doch onvoldoende, daar ik, bij het ingeven van de naam van cliënt, vaststel dat uw blog nog steeds de tweede hit op GOOGLE is.

Uw lastercampagne is dus nog publiekelijk zichtbaar – weliswaar gedeeltelijk. Het gedeeltelijk ontoegankelijk maken is niet voldoende. Elke verwijzing dient te worden verwijderd.

Ik stel u dan ook in gebreke er voor te zorgen dat er bij het ingeven van de naam van client er geen enkele verwijzing naar de inhoud van uw blog verschijnt. Indien dit enkel kan door de volledige inhoud van de blog te verwijderen, dan is dat zo.

Indien u hier niet op ingaat uiterlijk voor 17 augustus as., herneem ik mijn acties zoals aangekondigd in mijn vorig schrijven.

Het is inderdaad tijd dat u uw – naar eigen zeggen – kinderachtige praktijken stopzet en dat u zich terug gaat bezighouden met de champignons in uw hof of een of andere schoenenwedstrijd.

Oprechte groeten,
[naam van de advocaat]

ps: indien u opnieuw meent dat deze brief dermate interessant is dat hij met de rest van de mensheid moet worden gedeeld, hoeft u de moeite niet te nemen om mijn gegevens onzichtbaar te maken.

Alle verwijzingen waren van mijn website gehaald. Niks "gedeeltelijke" verwijdering, nee, volledig.
Dat ik de teksten dus niet "gedeeltelijk verwijderd" heb, maar wel "volledig", stuur ik als aangetekend retour. En gezien de opgelegde deadline weer zo absurd kort is, werd het bericht ook per e-mail verstuurd, al is daar tot op moment van schrijven geen antwoord op gekomen. Ook wanneer ik probeer telefonisch contact te leggen, blijkt mijnheer de advocaat verhinderd te zijn mijn oproep te beantwoorden. Gezien hij tegenwoordig regelmatige bezoeker is van deze website, hoop ik dat hij mijn antwoord door deze publicatie alsnog te lezen krijgt.

AANGETEKEND
PER GEWOON SCHRIJVEN
PER E-MAIL

Maandag 16 augustus 2010

Geachte heer,

Zoals u reeds hebt kunnen vaststellen, heb ik gedaan wat er van mij verlangd werd in uw eerste schrijven op 11 augustus 2010. Alle verwijzingen naar [naam van het bedrijf] op bermione.be zijn offline gehaald.

U stelt echter vast dat het ingeven van de naam van uw cliënt in Google, mijn website als tweede resultaat geeft. In bijlage vindt u een screenshot van de eerste pagina na het zoeken op “[naam van het bedrijf]” via google.be alsook die van google.nl. Zelf ben ik tot pagina 53 gegaan en nergens is er een verwijzing naar mijn blog te vinden. In de e-mail versie van deze brief stuur ik u ook als bijlage de eerste 10 pagina’s zoekresultaten.

Echter, ik spreek niet tegen dat er ergens op Google een verwijzing naar mijn site is. Deze is enkel te bereiken via het zoeken op zowel “[naam van het bedrijf]” als “bermione” en dit terwijl op bermione.be nergens het woord “[naam van het bedrijf]” meer voorkomt. De technologie die Google hiervoor gebruikt, heet “Google Cache”. Meer informatie hierover vindt u op de website http://www.googleguide.com/cached_pages.html
Google Cache zorgt ervoor dat indien een bepaald bericht of website offline gaat, de inhoud ervan toch nog te raadplegen is, hetgeen Google’s service verbetert. Gezien dit functionaliteit is van Google, kan ikzelf hier niets tegen doen.

De reden dat men de originele tekst alsook de verwijzing naar mijn website nog in Google terugvindt, is dan ook omdat ik door u ben verplicht de berichten offline te halen. Dit zorgt ervoor dat Google’s backup systeem – Google Cache – in werking treedt en de verwijzing van [naam van het bedrijf] naar mijn website in stand wordt gehouden. Uw voorstel om de volledige website offline te halen, gaat het daarom alleen maar erger maken omdat er dan zelfs geen enkele mogelijkheid meer is om de berichten ooit nog weg te halen uit de Google Cache.

Beter is om berichten te laten staan en de tekst ervan aan te passen door de naam “[naam van het bedrijf]” eruit te verwijderen. De volgende keer dat Google mijn website bezoekt, merkt deze dat de tekst gewijzigd is en zal de nieuwe tekst opslagen in de cache. Dit is de snelste manier om elke verwijzing naar mijn website via het zoekwoord “[naam van het bedrijf]” te verwijderen.

Omdat u mij verplicht op uw eis in te gaan voor 17 augustus 2010, zal ik deze brief ook per e-mail versturen. Indien u hierop voor maandag 16 augustus 2010 om 12u niet hebt gereageerd, veronderstel ik dat u nog steeds wil dat ik al het mogelijke doe om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke tekst van het Internet verdwijnt en dus bovenstaand voorstel uitwerk.

Hierbij wens ik u te vermelden dat de wet mij geenszins verplicht dit te doen. Niets verbiedt mij mijn ervaring met een bedrijf openbaar te maken. Het artikel waar u naar verwees in uw eerste brief stelt een reeks misdrijven strafbaar die een inbreuk vormen op het privé-leven, de reputatie of de eer van een persoon. Toch wil ik duidelijk maken dat ik niet van plan ben tegen te werken en mijn volledige medewerking wil verlenen om dit geschil zo snel mogelijk op te lossen. Er is dan ook geen enkele reden om mij aan te schrijven met de minachtende toon uit uw tweede brief, dit helpt geen van ons beiden vooruit. Indien ik van u niet over een bedrijf mag schrijven, dan kunt u er zeker niets op tegen hebben dat ik over de champignons in mijn tuin schrijf.

Hopend u van dienst te zijn, groet ik u.

Ondertussen is de link waar zoveel ophef over is gemaakt, uit Google verdwenen en wordt de cache stelselmatig geupdate – hetgeen bewijst dat mijn aanpak aan het werken is. Nog steeds ben ik overtuigd dat dit niet nodig was, temeer omdat al sinds de eerste aanpassing bij het zoeken op de naam van het bedrijf deze website niet meer op de eerste 53 pagina’s van Google te vinden was. Hiermee hoop ik dat mijnheer de advocaat nu tevreden is en mij verder met rust laat.

6 Comments

 1. FnH
  August 18, 2010

  Wat een boer … bij de eerste brief had ik al bedenkingen, maar nu had hij echt de boom in gemogen … dat hij google maar probeert te dagvaarden … die cache gaat (zoals je al gezien hebt) vanzelf wel weg … nog een geluk (pech) dat The Internet Archive er niks van gearchiveerd heeft …
  Jij bent een geduldiger en gedweeër persoon dan ik (en ik ben al zo braaf) …

 2. August 18, 2010

  Amai, ik zou er niet zoveel woorden aan vuil maken hoor. Hij moet jou geen brieven sturen over pagina’s van Google. Schrijf de volgende keer maar dat hij de boom in kan.

 3. enaul
  August 18, 2010

  ik stel voor dat hij u onmiddellijk dagvaardt. En wacht dan maar af. Gegevens uit Google verwijderen is gewoon niet mogelijk.

  De nachtmerrie van elke slechte leverancier!!!

 4. August 18, 2010

  @enaul
  In zekere zin wel, gezien het op dit moment aan het gebeuren is. Daar waar gisteren het zoeken op “het bedrijf” en “bermione” nog 50 pagina’s zoekresultaten opleverde – die trouwens ondertussen geen van allen nog “lasterlijke inhoud” bevatten – zijn het er ondertussen slechts 2 waarvan de meeste resultaten verwijzen naar Italiaanse websites. Het is me niet bekend of die ook een aangetekend schrijven hebben ontvangen. De ophefmakende link is verdwenen, de oorspronkelijke tekst waarin het bedrijf werd vernoemd, is al volledig weg uit Google’s cache en de nog bestaande links vanuit Google lopen allemaal dood.

  Dat hij de dagvaarding maar laat. Ik heb al teveel van zijn eisen ingewilligd.

 5. Wouter Vandeweyer
  August 18, 2010

  geen idee wat er eigenlijk in uw eerste post stond, waardoor heel het boeltje aan het rollen is gegaan.

  Wat wel als een paal boven water staat, is dat meneer advocaat door zijn weinig fijnzinnige formuleringen jou niet echt aanmoedigt om constructief mee te werken. Dergelijke uitlatingen/provocaties durven weleens als een rode lap op een stier werken, maar je hebt er je er niet aan laten vangen. Hulde!

  Je hebt genoeg gedaan om één en ander recht te zetten, en je hebt rustig, beleefd en helder je acties toegelicht. Mocht je er bij deze nog niet vanaf zijn, is het tijd om zelf een advocaat (eentje die serieus met zijn vak bezig is) onder de arm te nemen.

  Je hebt ongetwijfeld kennissen of (schoon)familie die je daarbij kunnen helpen. Geef maar een seintje indien nodig.

  Laat jullie ondertussen niet tegenhouden om via de legale, geijkte paden jullie grieven te uiten. Het fijne van de zaak ken ik niet, maar een ingebrekestelling is al een begin. Mond-aan-mondreclame ook.

 6. enaul
  August 19, 2010

  Ik zou bovendien de mogelijk rechtspraak in het Deens laten voeren. Uw domein is wel Belgisch, maar uw website met informatie staat op webservers in Denemarken.

  Heeft men u trouwens al laten weten voor welk type rechtbank in België, als dat al mogelijk is, firma en advocaat u zouden willen dagvaarden?

  Ze hebben bovendien zelf al toegegeven (aangetekend dan nog!) dat u al het mogelijke gedaan heeft.

Comments are closed.