Brief van de advocaat

PER GEWONE BRIEF
dinsdag 10 augustus 2010
Betreft: [..]

Geachte Heer,

Ik word geraadpleegd door de bvba [naam van ramen-en deuren installateur] met maatschappelijke zetel te [adres]. Ik hoef u mijn cliënt wellicht niet voor te stellen. [inderdaad]
Mijn cliënt laat mij een aantal van de commentaren over haar firma lezen de welke u via uw website/blog www.bermione.be openbaar maakt en verspreidt.

Ik citeer een aantal van de door u gepubliceerde quotes:
[berichten van mij die in een hoge emotionele toestand geschreven zijn en dus niet zo netjes zijn]
Dergelijke aantijgingen in het openbaar verspreiden is pure laster, strafbaar gesteld in artikel 443 SW. U stelt zich daarmee bloot aan straffen tot één jaar opsluiting, los van de eventuele schadevergoeding aan de burgerlijke partij.

Ik stel u heden dan ook officieel in gebreke om onmiddellijk de integrale [naam van installateur] blog van uw website te verwijderen, bij gebreke waaraan ik zonder aarzelen een strafklacht met burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter zal neerleggen tezamen met een stakingsvordering bij de kortgedingrechter, gevolgd door substantiële schadeclaim.

Ik ga er vanuit dat u deze brief ontvangt op 11 augustus. Indien het per 11 augustus 18:00u niet verwijderd is, start ik met de hier boven beschreven gerechtelijke acties.

Met de meeste hoogachting,
[naam van advocaat]

Hoewel alles wat online stond klopte, niet verzonnen was en het dus geen "pure laster" was, heeft hij wel een punt. Ook ik heb me niet erg volwassen gedragen door in een staat van grote emotie uitlatingen online te plaatsen. Laat me wel zeggen dat het betreffende bedrijf mij ook gewoon had kunnen contacteren. Meteen een advocaat onder de arm nemen, mja. Het heeft zijn effect natuurlijk niet gemist. Al is het maar dat het heel toevallig is dat die brief mij nu al bereikt. Normaal gezien had ik die nooit voor 19u kunnen lezen, laat staan actie ondernemen.

Ook ga ik zijn raad opvolgen en zien welke stappen ik kan ondernemen tegenover het bedrijf op een volwassen manier: aangetekend schrijven, in gebreke stelling, test-aankoop…

6 Comments

 1. Caroline
  August 11, 2010

  Volgens mij ontzeggen ze je zo jouw recht op vrije meningsuiting. Ik vind het straf dat ze zich zo bedreigd voelen door jouw blog. Moet zijn dat je toch wel een punt had. Echt een verbazingwekkend verhaal.

 2. Geert
  August 11, 2010

  Ik denk dat de firma zich schuldig maakt aan “zich voordoen als iemand anders”.

  Ik ken geen enkele advocaat die zo’n brief niet aangetekend verstuurd of die zelf voor 18:00 thuis is. Althans geen goede.

 3. Katleen
  August 11, 2010

  Misschien zelf idd ook eens bij een advocaat langsgaan.. en ineens voor schadeclaims gaan 🙂
  En ik denk dat je wel feiten mag publiceren.. niet? Vrije meningsuiting enzo?
  Wij staan alvast aan jou kant!

 4. enaul
  August 15, 2010

  Bangmakerij volgens mij.

  De firma FIN ontzegt u de mogelijkheid om uw verhaal te doen.
  De firma EST zal nu moeten kunnen bewijzen in hoeverre zij schade geleden hebben.
  De firma RA zal dat niet kunnen.

  Bovendien zou ik eens nagaan hoeveel klachten voor laster echt behandeld worden., en niet geseponeerd.

  De wet zegt
  “Om van dit misdrijf te kunnen spreken wordt er een kwaadwillig opzet gevraagd, d.w.z. de dader heeft gehandeld met de intentie om het slachtoffer te schaden of te beledigen. Daarnaast moet het gaan om de aantijging van een bepaald feit, dat de eer van een persoon kan krenken of hem aan openbare verachting kan blootstellen, dat dus twijfel werpt op de eerlijkheid of strekt tot een daling van de achting voor die persoon bijv. door deze persoon een delict of immoreel misdrijf toe te schrijven. Tot slot wordt er een element van openbaarheid gevraagd, d.w.z. dat de uiting moet geschieden in een openbare plaats, in het bijzijn van getuigen en dat ze door de persoon in kwestie moet gehoord zijn. Uiteraard moet het gaan om een feit waarvan het bewijs niet kan geleverd worden.”

  Artikel 443 spreekt over personen, niet over rechtspersonen, dus niet over firma’s.

  Bovendien kun je bewijzen dat wat je geschreven hebt, correct is. Anders zouden ze de herstelling niet komen maken zijn.

  Lees ook eens
  http://www.elfri.be/laster-en-eerroof

  Ik zou eens proberen wat meer uitleg te krijgen, bij voorbeeld op de gratis hulpverlening van het OCMW, daar kun je als burger altijd gratis een eerste advies krijgen.

  Stormpje in een glas water.

 5. enaul
  August 15, 2010

  Waarom wordt de brief trouwens niet aangetekend met ontvangstbewijs gestuurd? Als jij hier niet over schrijft, kunnen zij toch nooit bewijzen dat je de brief ontvangen hebt?

  Deze brief heeft geen enkele waarde, behalve als jij ze er aan toekent.

Comments are closed.