De drie zeven

socrates

Socrates, de Griekse wijsgeer, loopt door de straten van Athene. Plots komt een man opgewonden naar hem toe. “Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die…”

“Ho eens even”, onderbreekt Socrates hem. “Voordat je verder gaat, wil ik weten of je het verhaal dat je mij wilt vertellen, door de drie zeven hebt gehaald.”
“De drie zeven?” vraagt de man verbaasd, “Welke drie zeven?”

“Laten we het proberen”, stelt Socrates voor. “De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?”
“Nee,” is het antwoord van de man, “ik hoorde het vertellen en…”

“Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?”
Aarzelend antwoordt de man: “Eeeh nee, dat niet. Integendeel, hij …”

“Hm”, zegt de wijsgeer. “Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?”
“Nee, niet direct noodzakelijk”, antwoordt de man.

“Welnu”, zegt Socrates glimlachend. “Als het verhaal dat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee.”

Denk twee keer na, liefst nog meer