Tag: agressie

March 13, 2014 / / writings

Ilyano tuurt wat wezenloos voor zich uit. Het is onwerkelijk, die jongen die anders de grootste mond heeft van de hele bus, nu zo stil en roerloos te zien staan.…

December 21, 2011 / / personal

Je denkt beter twee keer na voor je beslist een schoolbus voorbij te steken die binnen de uitgeregende bebouwde kom kinderen komt oppikken..